For å melde deg og ditt lag på Ringeriksnatten 2022, må du sende mail til ringeriksnatten2022@gmail.com.


Mailen skal inneholde:

Navn på lag

Antall spillere + trenere (maks 10 per lag inkludert trener)

Navn på spillere 

Skole

Kontaktperson med kontakt informasjon 


Påmeldingnsavgift barneskole - 250kr 

Påmeldingnsavgift u-skole - 500kr


Kontonr: 2280 50 99163

Husk å merke skole og lagnavn i betaling!

Påmelding