INFORMASJON

Det blir delt ut bånd, kampoppsett og regler ved ankomst i inngangen til Hønefoss Arena.

Gutte- og jentegarderober er fordelt, og det vil være mulighet for å dusje dersom man skulle ønske det. Garderoben skal kun benyttes til skift og dusj, ikke et oppholdsrom.

Hallflaten er forbeholdt for de som har kamp, ganger og løpebane står til disposisjon for oppvarming uten ball.

Vi ønsker at de som ikke har kamp eller oppvarming oppholder seg i 2 etasje, ved tribunene.


Vi minner om at dette er et RUSFRITT arrangement.