3IDA ved Ringerike videregående skole inviterer til et sosialt, spennende og aktivt futsalarrangement, med mulighet for å delta for elever fra 7-trinn til 3-trinn på vgs. 


Arrangementet er 3. februar, i Hønefoss Arena, Ringeriksgata 35, 3510 Hønefoss. Klokken 09-23.30.  


Det vil bli organisert både underholdning og konkurranser igjennom hele dagen, i tillegg til en smakfull kiosk. Vi ønsker at dette skal være et trygt, rusfritt arrangement, og et møtepunkt for barn og unge.